Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest kontynuatorem działalności założonego w 1963 roku Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół dzieci oraz kół terenowych przemianowanego od 1984 roku na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym.

Idąc śladem warszawskich pionierów  powstało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi. Prekursorem działań na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym na terenie powiatu suskiego byli państwo Jagoszowie – rodzice dziecka z upośledzeniem umysłowym. Na pierwszym spotkaniu rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 2003 roku nawiązała się nić porozumienia i wszyscy zgodnie zdecydowali, że założą Koło PSOUU w Zawoi. Najpierw były łzy, współczucie, które ustąpiły wkrótce nadziei, że można  coś dobrego zrobić dla dzieci szczególnej troki.
Spośród 19 osób, które tworzyły Komitet Założycielski został wybrany Zarząd w składzie:

  • Przewodniczący Zarządu Koła – p. Zyta Jagosz
  • V-ce Przewodniczący Zarządu Koła – p. Danuta Mysza
  • Skarbnik Zarządu Koła – p. Bogusława Strzebońska
  • Sekretarz Zarządu Koła – p. Marletta Zając
  • Członek Zarządu Koła – p. Marek Wągiel

Jako wspólnota rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych nadrzędnym celem stowarzyszenia było dotarcie do niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu suskiego, a także szeroko rozumiana integracja społeczna. W zawojskim stowarzyszeniu pomagano sobie wzajemnie. Jeżeli rodzic potrzebował załatwić sprawy urzędowe i nie miał opieki dla dziecka, to ktoś z osób zaprzyjaźnionych opiekował się dzieckiem. Organizowano wspólne spotkania okolicznościowe, zabawy integracyjne by zdrowe dzieci uczyły się współdziałania z niepełnosprawnymi kolegami.

Stowarzyszenie zwróciło uwagę władz starostwa na problem dzieci upośledzonych umysłowo na terenie powiatu suskiego. Prężnie działające Koło złożyło deklarację i chęci, do poprowadzenia specjalistycznego ośrodka dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, jeśli starostwo utworzy taki ośrodek. Zapał Zarządu Koła i poparcie pomysłu ówczesnej władzy starostwa, sprawiło, że marzenie rodziców zaczęło się spełniać. Od września 2006 roku stowarzyszenie prowadzi OREW oraz od listopada 2009 ŚTR w Zawoi.