Ogólne informacje

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Juszczynie jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi.
Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku 3-25 lat, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno – terapeutyczno – edukacyjno – rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest kompleksowa i specjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży tj. praca nad poprawą rozwoju ruchowego, społecznego oraz intelektualnego, nauka umiejętności komunikacyjnych, pomoc w zdobywaniu niezależności w życiu.

Celami OREW w pracy z wychowankami są:
– poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego
– poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogorszeniu się tego stanu
– rozwój osobowości i utrzymanie dobrej kondycji psychicznej
– rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się
– rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących
– rozwój myślenia
– rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach
– osiągnięcie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej
– rozwój umiejętności współżycia w grupie
– pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej

Tak to się zaczęło…

(…) Zawojskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zwróciło się do Starostwa Suskiego o pomoc w utworzeniu specjalistycznej placówki dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną. Gmina Maków Podhalański przekazała Starostwu lokal, a Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi podjęło się prowadzenia tej placówki. Budynek, w którym rozpoczęto w grudniu 2005 roku prace remontowe przechodził różne koleje losu.
Dworek z przełomu XIX/XX wieku przechodził z rąk jednego właściciela ziemiańskiego do drugiego. Na przełomie lat wykorzystywano go na oddział szkolny, następnie przedszkolny. Od roku 2002 w budynku pozostał tylko „duch przeszłości”. Od niewątpliwego zniszczenia i zapomnienia uratowała go decyzja starostów, Pana Andrzeja Pająka i Pana Józefa Bałosa oraz burmistrza Stanisława Pawlika. Zgodnie z oczekiwaniami i marzeniami Stowarzyszenia na czele z inicjatorami zawojskiego PSOUU we wrześniu 2006 r. do odnowionego i dostosowanego do potrzeb budynku przyjechało 30 dzieci zapisanych do placówki OREW.
Uroczyste otwarcie ośrodka odbyło się 20 X 2006 r.

DYREKTOR OREW
mgr Oliwia Jarnot

NAUCZYCIELE
mgr Katarzyna Bulanda
mgr Marzena Królczyk
mgr Anna Figura
mgr Monika Kuszyk
mgr Joanna Syc
mgr Anna Radwan
mgr Joanna Zielińska

REHABILITANCI
mgr Marta Radwan – Trybała
mgr Tomasz Jurek
mgr Tomasz Królczyk
mgr Paulina Szafraniec
mgr Justyna Rak

MASAŻYSTA
lic. Teresa Ryczek

PSYCHOLOG
mgr Marta Ceremuga

NEUROLOGOPEDA
mgr Katarzyna Ceremuga
mgr Joanna Pęczek

KATECHETA
mgr Jerzy Krywult

POMOCE TERAPEUTYCZNE
Lucyna Bogacz
lic. Joanna Brzana
Gertruda Trzop
Lucyna Dura
Aleksandra Krawczyk
Agnieszka Słapa – pielęgniarka
Agnieszka Szafraniec
Lidia Turek
Agata Mazurek – pielęgniarka

ADMINISTRACJA – BOP
mgr Małgorzata Sitarz – dyrektor
mgr Małgorzata Chowaniak
mgr Iwona Kawończyk
mgr Paweł Cieżak

KUCHNIA
lic Dorota Spyrka – dietetyk
Klaudia Szczepaniak
Ewa Grzechynka
Filomena Stec

OBSŁUGA
Lidia Sala
Renata Witek
Wojciech Smętek

W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym ze względu na różnorodny stopień niepełnosprawności dzieci zostało utworzonych 13 grup. W tym 6 grup rewalidacyjno – wychowawczych oraz 7 grup edukacyjno – terapeutycznych.

GRUPY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE 

– Sala “Łąka”

– Sala “Ziemia”

– Sala “Koniczynka”

– Sala “Kosmos”

Do grup rewalidacyjno – wychowawczych uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Dla każdego z nich opracowany jest indywidualny, kompleksowy program edukacyjno – rehabilitacyjno – wychowawczo – opiekuńczy zgodnie z jego potrzebami oraz zaleceniami specjalistów. Wychowankowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologa, logopedy, rehabilitanta, pielęgniarki.

GRUPY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNE

OREW Juszczyn

– Sala “Wesoła”

– Sala “Wiatr”

– Sala “Słońce”

– Sala “Miasto”