Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Suchej Beskidzkiej, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego uczestnictwa   w grupach wsparcia dla rodziców  i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Spotkania odbywają się  w  Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym  w Tarnawie Górnej.

Rodzice oraz opiekunowie dzieci niepełnosprawnych stają wobec wielu problemów, które bardzo często przerastają ich siły i możliwości. Sytuacja ta powoduje poczucie izolacji, osamotnienia  i zagubienia.

Grupa wsparcia pozwala zmniejszyć wątpliwości rodziców oraz opiekunów, pozwala łatwiej zaakceptować ich trudną sytuację rodzinną. Jest miejscem w którym można odpocząć, podzielić się swoimi problemami, uzyskać wsparcie.

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI GRUPY WSPARCIA:

• udzielanie wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością,

• pomoc w rozwiązywaniu problemów i sytuacji braku radzenia sobie z przykrymi emocjami towarzyszącymi wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością,

• udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

• wzajemna pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów osób o podobnych doświadczeniach życiowych

•  odreagowywanie emocji,

•  wzmacnianie więzi społecznych.