O naszych placówkach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Juszczynie został utworzony w 2006 roku a w Tarnawie Górnej w 2014 roku. Są to placówki przyjazne dziecku oraz otwarte dla rodziców. Najwyższą wartością dla nas jest dobro dziecka i wszechstronny jego rozwój. Celem naszym jest bezpieczeństwo, wzajemny szacunek i pomoc, twórcze działania, tworzenie optymalnych warunków do nauki i rozwijanie umiejętności oraz zdolności. Misją placówek jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę jego indywidualnych możliwości. Oferujemy kompleksową diagnozę i terapię dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do ukończenia obowiązku szkolnego

 

 

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Juszczynie
34-231 Juszczyn 542 B, tel. 33/8771 510,
orew.juszczyn@psoni.org.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Tarnawie Górnej
34-210 Zembrzyce, Tarnawa Górna 61, tel. 33/876 39 64,
orew.juszczyn@psoni.org.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie
34-231 Juszczyn 542 B, tel. 33/8771 510,
orew.juszczyn@psoni.org.pl