Skład Zarządu PSONI Koło w Zawoi :

Przewodnicząca Zarządu Koła –  Bogusława Strzebońska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła / Elektor –  mgr Małgorzata Sitarz
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła – Krystyna Łabuz
Sekretarz Zarządu Koła – mgr Anna Kida
Skarbnik Zarządu Koła – Anna Odrowąż – Maciaszek 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Konior
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Anna Drabik
Członek Komisji Rewizyjnej – Teresa Pacyga

Członek Zarządu Głównego PSONI:

mgr Małgorzata Sitarz