Skład Zarządu PSONI Koło w Zawoi :

Przewodnicząca Zarządu Koła –  Bogusława Strzebońska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła / Elektor –  mgr Małgorzata Sitarz
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła – Angelina Frosztęga
Sekretarz Zarządu Koła – Monika Uczniak – Gałka
Skarbnik Zarządu Koła – 
Iwona Latoń

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Konior
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Bogusława Michniak
Członek Komisji Rewizyjnej – Grażyna Makoś