Uczestnicy biorący udział  w zajęciach w pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego uczą się samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Poprzez wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków, dbałość o prządek w kuchni i jadalni utrwalane są zasady bezpiecznej  i higienicznej pracy zespołowej. Uczestnicy zajęć zaznajamiają się ze sposobami przygotowania prostych dań, uczą się korzystać ze sprzętu AGD (kuchenka gazowa, piekarnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, frytkownica, czajnik elektryczny), zapoznają się z metodami oraz sposobami przechowywania żywności. Zajęcia prowadzone są według rytmu pór roku, dzięki czemu uczestnicy mogą nauczyć się sezonowego doboru surowców do wykonania określonych potraw, a także wykonywania potraw na specjalne okazje (dania wigilijne, wielkanocne, itp.). Samodzielnie wykonana praca  uczy odpowiedzialności, pozytywnie wpływa na samopoczucie uczestników i podnosi poczucie sprawstwa i własnej wartości co jest najistotniejszym celem  pracy w pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego.

Poniżej wybrano kilka zdjęć z przykładowych uroczystości, gdzie pyszne dania i potrawy przygotowali uczestnicy Pracowni Kulinarnej i Gospodarstwa Domowego.

W pracowni edukacji technicznej uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu obróbki drewna, oraz obsługi, w posługiwaniu sie podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami stolarskimi. Uczą sie przybijać gwoździe, ciąć piłką, przy użyciu rozmaitych technik i łączyć ze sobą różnego rodzaju materiały. Poznają budowę oraz zasady działania urządzeń i maszyn. Podopieczni odpowiedzialni są również za dokonywanie drobnych napraw na terenie warsztatów – w miarę indywidualnych możliwości. Zajęcia w pracowni wdrażają do samodzielnej pracy, jak również uczą współdziałania w grupie. Podczas planowania działania uczą się logicznego myślenia. Osoby biorące udział w zajęciach muszą przestrzegać zasad jakie wynikają z regulaminu pracy pracowni. Głównie to zachowanie bezpieczeństwa w czasie posługiwania sie narzędziami, jak również utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy. Wykonywanie poszczególnych zadań daje im możliwość udziału uczestniczenia na każdym etapie w procesie tworzenia, dając naszym uczestnikom jakże ważne poczucie sprawstwa.

Zajęcia w pracowni plastycznej pozwalają uczestnikom rozwijać naturalne zdolności manualne, realizować twórcze aspiracje, tworzyć własne projekty. Elementy arteterapii, eksperymentowanie z barwą, kształtem, masą plastyczną (modelina, glina) pozwalają kształtować wyczucie i zmysł artystyczny oraz nabywać praktyczne umiejętności wykorzystywane w wytwarzaniu tzw. sztuki użytkowej, prezentowanej na lokalnych, okolicznościowych kiermaszach.

(więcej prac w menu “nasze prace”)

Zajęcia szczególnie skupiają się na:

 • wprowadzeniu w zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem oraz w bezpiecznym korzystaniu z internetu poprzez zapoznanie się możliwościami jakie daje i zagrożeniami jakie z niego płyną;
 • nauce pisania na klawiaturze z wykorzystaniem standardowego edytora tekstu, podstawowej edycji: formatowaniu, wyboru stylu, kroju i wielkości czcionki, dopasowaniu akapitu, operacjach przenoszenia/ wycinania/ wklejania/ usuwania jego fragmentów;
 • praktycznym wykorzystaniu, utrwalaniu i pogłębianiu nabytych już umiejętności poprzez  przepisywanie krótkich tekstów (wierszy, zagadek, notatek, podań), wykonywanie etykietek/ nalepek opisowych, kartek okolicznościowych,
 • pracy z edytorem grafiki z wykorzystaniem podstawowych szablonów, figur geometrycznych oraz – podstawowym zakresie – cyfrowa obróbka zdjęć;
 • zapoznaniu się z obsługą urządzeń przenośnych tj. drukarka, skaner, aparat cyfrowy, pendrive,
 • pracy z przeglądarkami i wyszukiwarkami internetowymi poprzez wyszukiwanie i weryfikowanie informacji,
 • obsłudze konta e-mail (tworzenie/odpowiadanie/przekazywanie wiadomości, praca z książką adresową i załącznikami), poruszanie się po portalach społecznościowych, poznanie podstawowych komunikatorów internetowych, z ideą blogów,
 • prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach edukacyjnych, które pozwalają w rozwijaniu zainteresowań i rozbudzaniu ciekawości związanej z rozprzestrzenianiem się nowych technologii, umiętności twórczego ich wykorzystywania, współdziałania w zespole, adekwatności ocen, krytycznego myślenia, komunikowania się i tzw. netetykiety.

Zajęcia w pracowni rehabilitacyjnej nakierowane są na poprawę ogólnej sprawności fizycznej osób o różnym stopniu niepełnosprawności poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych rozciągających – poprawiających zakres ruchu, wzmacniających poszczególne, konkretne grupy mięśni, korygujących postawę, kształtujących sylwetkę. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego (typu stepper, bieżnia, piłki). Dobór zestawu ćwiczeń jest zindywidualizowany.
Bezpośrednimi celami terapii rehabilitacyjnej jest:

 • rozwijanie i utrzymanie jak najlepszej sprawności fizycznej;
 • niwelowanie lub minimalizowanie ograniczeń i barier  wynikających z niepełnosprawności,

pośrednio:

 • motywowanie do wykorzystywania, odkrywania i rozwijania własnych możliwości;
 • poprawa poczucia własnej wartości;
 • inspiracja do aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu i projektowaniu otaczającej rzeczywistości, do włączenia się we wszystkie możliwe rejony życia społecznego i kulturalnego;
 • umożliwienie niezależnego, samodzielnego, aktywnego życia poprzez rozwijanie niezbędnych umiejętności, kompetencji, przekazanie informacji i wskazanie środków, które umożliwią wyrównanie szans zmniejszonych wskutek niepełnosprawności.

Pracownia ceramiczna to przestrzeń, która wymaga zmysłu twórczego, fantazji, wyobraźni i odwagi, by zamysł wprowadzić „w życie”. Pełna z jednej strony eksperymentów i improwizacji, z drugiej precyzji i wiedzy, jak w przypadku techniki wypalania, dobierania konsystencji gliny czy farb.
To miejsce, które pozwala na rozwój zdolności manualnych, ćwiczenie zmysłu dotyku poprzez modelowanie przedmiotów oraz pogłębiania wiedzy, która pozwoli je potem utrwalić w czym okazyjnie pomagają nam wykwalifikowani Goście.
Prace z tej pracowni, jak i pozostałych, można podziwiać na lokalnych kiermaszach przy okazji cyklicznych imprez.