Tradycyjny opłatek Rodziny PSONI koło w Zawoi – Budzów 2019 rok

Dnia 10 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zawoi. Wydarzenie to, jak co roku miało miejsce w restauracji ”Magnolia” w Budzowie. Swoją obecnością i świątecznymi życzeniami zaszczycili nas znamienici przedstawiciele kierownictwa OREW Juszczyn, Tarnawa Górna i WTZ Juszczyn; władz: senatu, powiatu,  gmin, jednostek samorządu…