Lokalizacja

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Juszczynie
34-231 Juszczyn 542 B
tel. 33/8771 510

kom. 697 914 040

orew.juszczyn@psoni.org.pl

 

Klauzula informacyjna:
Administratorem Państwa  danych osobowych jest:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zawoi z siedzibą w Juszczynie
34 – 231 Juszczyn 542 B

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:
adres e-mail: ochronadanych.psoni@gmail.com;
lub pisemnie na adres Administratora:
PSONI Koło w Zawoi, 34 – 231 Juszczyn 542 B

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Tarnawie Górnej
34-210 Zembrzyce
Tarnawa Górna 61
tel. 33/876 39 64
orew.tarnawa@psoni.org.pl

 

Klauzula informacyjna:
Administratorem Państwa  danych osobowych jest:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zawoi z siedzibą w Juszczynie,
34 – 231 Juszczyn 542 B

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:
adres e-mail: ochronadanych.psoni@gmail.com;
lub pisemnie na adres Administratora:
PSONI Koło w Zawoi, 34 – 231 Juszczyn 542 B

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie
34-231 Juszczyn 542 B
tel. 33/8771 510

kom. 697 914 040
orew.juszczyn@psoni.org.pl

 

Klauzula informacyjna:
Administratorem Państwa  danych osobowych jest:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zawoi z siedzibą w Juszczynie
34 – 231 Juszczyn 542 B

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:
adres e-mail: ochronadanych.psoni@gmail.com;
lub pisemnie na adres Administratora:
PSONI Koło w Zawoi, 34 – 231 Juszczyn 542 B