Ogólne informacje

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Tarnawie Górnej jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi.
Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku 3-25 lat, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno – terapeutyczno – edukacyjno – rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest kompleksowa i specjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży tj. praca nad poprawą rozwoju ruchowego, społecznego oraz intelektualnego, nauka umiejętności komunikacyjnych, pomoc w zdobywaniu niezależności w życiu.

Celami OREW w pracy z wychowankami są:
– poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego
– poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogorszeniu się tego stanu
– rozwój osobowości i utrzymanie dobrej kondycji psychicznej
– rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się
– rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących
– rozwój myślenia
– rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach
– osiągnięcie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej
– rozwój umiejętności współżycia w grupie
– pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej

DYREKTOR OREW
mgr Katarzyna Czaicka

NAUCZYCIELE

mgr Renata Barzak
mgr Marzena Dobosz
mgr Dorota Lurka
mgr Agnieszka Stec
mgr Ewelina Wala
lic Patrycja Surma

 

REHABILITANCI
mgr Faustyna Szczepaniak
mgr Karolina Szczepaniak
mgr Justyna Talaga

PSYCHOLOG
mgr Gabriela Bałazy

NEOROLOGOPEDA
mgr Sabina Szafraniec

KATECHECI
ks. Marek Śladewski

POMOCE TERAPEUTYCZNE NAUCZYCIELI

Justyna Korbel
Edyta Pyka
Iwona Wajdzik
Agnieszka Rusin

 

KUCHNIA/ OBSŁUGA
Arleta Czubak
Magdalena Palus
Krzysztof Baca

„Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”

Ks. Jan Twardowski

W życiu  ważna, piękna i potrzebna jest różnorodność.  Każdy z nas jest inny, każdy ma jakieś ograniczenia, ale wszyscy nawzajem możemy się od siebie czegoś nauczyć.
W sposób szczególny przesłanie to można odnieść do aspektu funkcjonowania w naszym środowisku osób niepełnosprawnych.  To, że posiadają jakieś ograniczenia  nie oznacza, że nie mogą integrować się z innymi, zdobywać wiedzy i wspólnie się bawić,  a nas uczyć przy tym pogody ducha, cierpliwości i czerpania radości z najmniejszych nawet osiągnięć.

Powyższa myśl doskonale wpisuje się w misję działalności  otwartego w 2014 roku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Tarnawie Górnej, który mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej. Ośrodek to miejsce, które zapewnia kompleksową
i wielodyscyplinarną pomoc swoim wychowankom z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

GRUPY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE 

– Sala „PUSZCZA”

– Sala „DŻUNGLA”

Do grup rewalidacyjno – wychowawczych uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Dla każdego z nich opracowany jest indywidualny, kompleksowy program edukacyjno – rehabilitacyjno – wychowawczo – opiekuńczy zgodnie z jego potrzebami oraz zaleceniami specjalistów. Wychowankowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologa, neorologopedy, rehabilitanta, ratownika medycznego.

GRUPY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNE

– Sala „TAJGA”

– Sala „SAWANNA”

– Sala „OCEANIA”

Do grup edukacyjno-terapeutycznych uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną lub znaczną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Realizują one zajęcia na każdym etapie edukacyjnym. Dla każdego wychowanka opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zgodnie potrzebami oraz zaleceniami specjalistów. Wychowankowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologa, neurologopedy, rehabilitanta, ratownika medycznego.